02.04.2018. W rocznicę śmierci kochanego papieża.

02.04.2018. W rocznicę śmierci kochanego papieża.

Wczoraj zebraliśmy się przy pomniku poświęconym naszemu Papieżowi Janowi Pawłowi II.

 

 

Spotkaliśmy się w 13 rocznicę jego śmierci, dokładnie o godzinie 21:37, kiedy „odszedł do domu Pana”.

Modlitwa, skupienie, gdzieś w tle „Barka” – ukochana pieśń Ojca Świętego.

 

 

 

    „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.
Jan Paweł II

 

Comments Closed